Huang Xiaoming 黄晓明

Tiny Dust, True Love | Searching for Dust (2009)

About:
Tiny Dust,True Love is a 2009 film directed by Dong Shen and written by Zi Zhuang He.

Huang Xiaoming has a guest appearance in this movie.

Also Known As:
Tiny Dust, True Love
Searching for Dust
Xun Zhao Wei Chen

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 3 December 2009
Runtime: 90 min
Genre: Drama

Director: Shen Dong

Cast:
Huang Bo 
Tang Guoqiang 
Huang Xiaoming 
Chen Hao 
Wu Gang 
Xia Yu 
Zhang Shan 
Li Ting 
Wang Jing 
Cheng Yaoyao 
Ni Ping 
Cong Shan 
Wang Yan 
Zhang Lei 
Cao Yuan
Zhu Yuanyuan
Wang Lei
 Driver Liang Bo     
 Party President
 Traffic police
 Community police
 Doctor
 Zao Bao reporter
 Patient's Husband
 Dian Tai reporter
 Nian Nian's mother
 Nian Nian
 Hotel boss
 Hospitalized woman
 Inspector
 Driver Du Lei